ROCZNIKI:

 

Polska

Zatyka Marcin
João Paulo II e a missão da Polónia na Europa unida

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 147-148
 

Zatyka Marcin
Towards Catholic Action in pre-war Poland. Creating new one on traditional bases

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 163-173
 

Budniak Józef
Ecumenism in Poland – movement full of contrasts

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 53-66
 

Rafałowska Elżbieta Agnieszka
La ricostruzione storiografica dei primi contatti tra la Comunità Ecumenica di Taizé e la Chiesa polacca

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 81-92
 

Zatyka Marcin
La comunidad ecuménica de Taizé y los cambios políticos en Polonia a fines del siglo XX

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 93-106