ROCZNIKI:

 

kapłaństwo

Piecyk Mariusz
Urząd duchowny w dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem ewangelicko-reformowanym

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 131-146
 

Kondracikowski Karol
Tożsamość kapłana w relacji do Boga, do ludzi i do siebie samego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 207-220
 

Mielnik Krzysztof
God as a source of the power of blessing. The biblical bases and meaning in priesthood’s ministry

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 19-35
 

Wojtkun Jarosław
The Natural and Supernatural Dimensions of Priestly Formation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 33-48