ROCZNIKI:

 

dialogi ekumeniczne

Składanowski Marcin
Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 89-100