ROCZNIKI:

 

psychologia głębi

Kobyliński Andrzej
Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia religijnego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 193-211