ROCZNIKI:

 

duszpasterstwo

Lipiec Dariusz
Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 213-225
 

Królak Stanisław M.
Wierność powołaniu – ksiądz Kazimierz Świątek (1914-2011)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 149-179
 

Lipiec Dariusz
The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 137-147
 

Mąkosa Paweł
Ecclesial Foundations of the Care of Migrants and Refugees

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 109-122
 

Olszewski Mieczysław
Henri J. M. Nouwen’s look at pastoral work

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 123-132
 

Młyńska Elżbieta*Jakoniuk Leszek Marius
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 9-23