ROCZNIKI:

 

katecheza dorosłych

Skłodowski Bogdan
Pedagogia czterech progów wiary w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 227-235
 

Młyńska Elżbieta*Jakoniuk Leszek Marius
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 9-23