ROCZNIKI:

 

powodzenie małżeństwa

Dakowicz Andrzej
Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 255-270
 

Dakowicz Lidia*Dakowicz Andrzej
Marital Satisfaction: A Psychological and Pedagogical Analysis of the Social Competence of Spouses

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 97-109