ROCZNIKI:

 

Holy Father

Niewiński Łukasz
Papieska Gwardia Szwajcarska na łamach czasopisma „Der Schweizergardist” w latach 2007-2017

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.