ROCZNIKI:

 

family home

Krzesińska-Żach Beata
Dom rodzinny jako obszar zainteresowań współczesnej pedagogiki rodziny

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 285-297
 

Olszewski Mieczysław
Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 23-35