ROCZNIKI:

 

fire in the rectory

Kakareko Andrzej
„Fabrica ecclesiae kalinoviensis” w II poł. XVIII w. i na pocz. XIX w.

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.