ROCZNIKI:

 

sentence

Dzikiewicz Daniel
The verse of Gen 1, 1: a subordinate or principal clause? A Contribution to the Discussion on the Syntax of the First Sentence of the Hebrew Bible

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 9-18
 

Krakowski Kamil
Processus brevior coram Episcopo – Czy każdy biskup jest kompetentny do wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w procesie skróconym?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 171-186