ROCZNIKI:

 

pilgrimage

Szkiłądź Piotr
Ampułki pielgrzymie jako „pamiątki’’ z miejsc świętych

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 139-155