ROCZNIKI:

 

beginning of life

Zadykowicz Tadeusz
Komplementarność argumentacji w stanowisku Kościoła katolickiego na temat początku życia ludzkiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 299-309