ROCZNIKI:

 

empathy and motivation for moral behaviours

Olek-Redlarska Zofia
Rozumienie pojęć moralnych w wychowaniu moralnym dzieci młodszych. Empatia i motywacja do zachowań moralnych

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 113-124