ROCZNIKI:

 

Council Vatican II

Kasprzak Artur Antoni
„Rewolucja kopernikańska” na Soborze Watykańskim II? Analiza historyczno-teologiczna redakcji drugiego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, o Ludzie Bożym

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 39-52