ROCZNIKI:

 

Universe

Proniewski Andrzej
Theological issues in the ecological encyclical Laudato si

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 49-61
 

Janik Jerzy A.
Fizyka a problem Boga – pokora fizyka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 51-57