ROCZNIKI:

 

emotional intelligence

Szorc Katarzyna
The Emotional Intelligence of Teacher Candidates

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 151-162