ROCZNIKI:

 

Sofia Gubaidulina

Cieślik-Klauza Joanna
Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part I: Sofia Gubaidulina and Wolfgang Rihm

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 183-194