ROCZNIKI:

 

religiosity

Krzywosz Maciej
The Miraculous Sensibility of Two Twentieth-Century Polish Visionaries: Servant of God Rozalia Celakówna and Sr. Wanda Boniszewska

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 177-190
 

Święs Kazimierz
The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 147-165
 

Mąkosa Paweł
The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 87-100