ROCZNIKI:

 

tourism

Zadykowicz Tadeusz
The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part I

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 49-61
 

Zadykowicz Tadeusz
The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part II

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 351-363