ROCZNIKI:

 

reconciliation

Dziuba Andrzej F.
Spowiednik wobec penitenta z problemami bioetycznymi

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 87-96
 

Smykowski Krzysztof
Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 7-17