ROCZNIKI:

 

conversion

Drożdżewicz Piotr
Misyjne przeobrażenie Kościoła i nawrócenie duszpasterstwa w świetle adhortacji Evangelii gaudium

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 9-34
 

Smykowski Krzysztof
Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 7-17