ROCZNIKI:

 

author

Góralski Wojciech
Metropolia i metropolita w wymiarze prawnym – wczoraj i dziś (w dwudziestą rocznicę utworzenia Metropolii Białostockiej)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 121-140
 

Kwiatkowski Damian
The priest, the acolyte and the lay man determined, if necessary, as the ministers of Holy Communion

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 207-229
 

Węcławska-Lipowicz Weronika
Creator or author. Norwid’s concept of beauty, art and artist or the arts creating process

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 291-302