ROCZNIKI:

 

temporary culture

Rabczyński Paweł
A Christian family in a “provisional culture”

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 133-149