ROCZNIKI:

 

norms

Olek-Redlarska Zofia
Rozumienie pojęć moralnych w wychowaniu moralnym dzieci młodszych. Empatia i motywacja do zachowań moralnych

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 113-124
 

Święs Kazimierz
The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 147-165