ROCZNIKI:

 

student

Tołwińska Bożena
Do Pedagogy Students Perceive Collaboration as Valuable?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 191-207
 

Wróblewska Walentyna
Humanistic paradigm in the research on studying

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 339-350