ROCZNIKI:

 

miraculous sensibility

Krzywosz Maciej
The Miraculous Sensibility of Two Twentieth-Century Polish Visionaries: Servant of God Rozalia Celakówna and Sr. Wanda Boniszewska

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 177-190