ROCZNIKI:

 

social competence

Dakowicz Lidia*Dakowicz Andrzej
Marital Satisfaction: A Psychological and Pedagogical Analysis of the Social Competence of Spouses

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 97-109
 

Jakubowska Emilia*Olek-Redlarska Zofia
Civic and Social Competences and the Patriotic Education of Small Children

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 141-159