ROCZNIKI:

 

islam

Kobyliński Andrzej
Is atheism winning in Europe? The future of Christianity in the Western world

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 79-93
 

Proniewski Andrzej
Interreligious Dialogue in Jesus Christ

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 21-40
 

Cieślińska Barbara
Hospitality and the Migration Crisis

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 93-110