ROCZNIKI:

 

illness

Wojtkun Jarosław
Archbishop Zygmunt Zimowski’s Contribution to Shaping Health Care as a Guardian and Servant of Life

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 65-79