ROCZNIKI:

 

animal rights

Smykowski Krzysztof
Theological and Moral Aspects of Vegetarianism

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 53-64