ROCZNIKI:

 

homeland

Kobyliński Andrzej
Seeking a Virtuous Patriotism: Considerations on Love for One’s Country

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 41-52
 

Zadykowicz Tadeusz
The Moral Dimension of Patriotism

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 81-92