ROCZNIKI:

 

Nelson Marcos Aboy Domingo

Kieżel Bogusław
Orishas in Cuban Santería According to Nelson Marcos Aboy Domingo

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 7-20