ROCZNIKI:

 

judge

Zieziula Bogusław
Zstąpienie Chrystusa do piekieł jako zbawcze wydarzenie w historii zbawienia

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 111-120
 

Krakowski Kamil
La figura ed i compiti processuali del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale secondo la riforma del Papa Francesco

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 189-205
 

Krakowski Kamil
Processus brevior coram Episcopo – Czy każdy biskup jest kompetentny do wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w procesie skróconym?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 171-186