ROCZNIKI:

 

theories of society

Olszewski Mieczysław
Preaching the Gospel...

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 149-159