ROCZNIKI:

 

creation

Lequin Yves-Marie
Mélancolie de la Beauté. L’hymne à Pulchritudo de saint Augustin

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 129-140
 

Breczko Anetta
Prawo natury i prawo stanowione w obliczu problemów genetyki reprodukcyjnej

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 19-34
 

Bielawska Anna
Antropologiczne podstawy doskonałości chrześcijanina według nauczania biskupa Edwarda Kisiela

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 7-32
 

Janik Jerzy A.
Fizyka a problem Boga – pokora fizyka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 51-57
 

Pyźlak Grzegorz
Marriage as a vocation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 161-178
 

Dzikiewicz Daniel
The verse of Gen 1, 1: a subordinate or principal clause? A Contribution to the Discussion on the Syntax of the First Sentence of the Hebrew Bible

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 9-18
 

Węcławska-Lipowicz Weronika
Creator or author. Norwid’s concept of beauty, art and artist or the arts creating process

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 291-302