ROCZNIKI:

 

goodness

Zadykowicz Tadeusz
Moral boundaries of beauty

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 125-135