ROCZNIKI:

 

chancellor

Kasabuła Tadeusz
Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 127-147