ROCZNIKI:

 

Grand Duchy of Lithuania

Kasabuła Tadeusz
Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 127-147
 

Kasabuła Tadeusz
Appointing Canonical Prebendaries in the Vilnius Cathedral Chapter During the 14th-18th Centuries

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 171-188