ROCZNIKI:

 

paroch (parish priest)

Frykowski Janusz Adam
Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 103-126