ROCZNIKI:

 

parish

Frykowski Janusz Adam
Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 103-126
 

Młyńska Elżbieta*Jakoniuk Leszek Marius
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 9-23
 

Kakareko Andrzej
„Fabrica ecclesiae kalinoviensis” w II poł. XVIII w. i na pocz. XIX w.

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.