ROCZNIKI:

 

the word of God

Turowski Wojciech
Benedykta XVI nauczanie na temat homilii

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 81-95
 

Lekka Dorota
Dzieło uobecnienia zbawczych tajemnic Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 81-102