ROCZNIKI:

 

Metropolitan Anthony of Sourozh (1914-2003)

Podhajski Maksym
Богословская антропология по учению митрополита Сурожского Антония (1914-2003)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 27-37