ROCZNIKI:

 

legal status

Korziński Ireneusz
Podmiotowość prawna dziecka nienarodzonego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 15-25