ROCZNIKI:

 

positive thinking

Jasiński Marek
Pozytywne myślenie w rozwoju człowieka

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 7-13