ROCZNIKI:

 

content of faith

Ozorowski Edward
Anatomia wiary (przyczynek do dialogu nauki z wiarą)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 125-135