ROCZNIKI:

 

Christian ethics

Wróbel Józef
Bioetyka a wiara

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 149-167