ROCZNIKI:

 

intellect

Proniewski Andrzej
Wiara fundamentem pewności poznania

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 9-13
 

Młyńska Elżbieta*Jakoniuk Leszek Marius
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 9-23