ROCZNIKI:

 

reason and faith

Proniewski Andrzej
Wiara fundamentem pewności poznania

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 9-13