ROCZNIKI:

 

complexity

Chorąży Mieczysław
Złożoność i hierarchia organizmów żywych

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 15-40